Erfaring - høyt og lavt

Axnor AS

Store skoger, forekomster av malmer og mineraler, variert fiskeririkdom langs kysten og usedvanlig store vannkraftressurser dannet grunnlaget for oppbyggingen av mesteparten av Norges industrier. De fleste virksomhetene har røtter flere hundre år tilbake i tiden. Av ny dato er det oppdagelsen av petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel som gav et grunnlag for vår offshoreindustri.
 
Axnor er et fremoverlent selskap som leverer tjenester til vår unike industri. Vi skal etterleve den gode arbeidskulturen og være med å bidra videre til det  grunnlaget vi har fått fra våre forfedre

Tjenester

Axnor leverer tjenester innen Vedlikehold og modifikasjon on/offshore

Vedlikehold og inspeksjonstjenester til havbruksnæringen

Axnor er leverandør av tjenester til fornybar energi

Vi tilbyr eidendomstjenester – vedlikehold- fasaderengjøring- fasadeutbedring ved bruk av tilkomstteknikk

Syntes du eller bedriften din det er vaskelig og forstå regleverket innenfor arbeid i høyden, da kan vi tilby rådgivning og risikovurdering innen arbeid i høyden.

Axnor leverer prosjektstyring, teknisk rådgiving, design og konstruksjon

Sertifiseringer

Vår adresse

Lyngfaret 3

5172 Loddefjord

Tlf: +47 994 23 992

Epost: post@axnor.no