Axnor AS

Store skoger, forekomster av malmer og mineraler, variert fiskeririkdom langs kysten og usedvanlig store vannkraftressurser dannet grunnlaget for oppbyggingen av mesteparten av Norges industrier. De fleste virksomhetene har røtter flere hundre år tilbake i tiden. Av ny dato er det oppdagelsen av petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel som gav et grunnlag for vår offshoreindustri.
 
Axnor er et fremoverlent selskap som leverer tjenester til vår unike industri. Vi skal etterleve den gode arbeidskulturen og være med å bidra videre til det  grunnlaget vi har fått fra våre forfedre. Vi er spesialister på tilkomstteknikk

Forretningsområder

Axnor leverer tjenester innen Vedlikehold og modifikasjon on/offshore

Vedlikehold og inspeksjonstjenester til havbruksnæringen

Axnor er leverandør av tjenester til fornybar energi

Vi tilbyr eidendomstjenester – vedlikehold- fasaderengjøring- fasadeutbedring ved bruk av tilkomstteknikk

Maritim

Vi tilbyr tjenester innenfor hele spekteret av maritim skipsfart. Kontakt oss for mer informasjon rundt dette. 

Sertifiseringer

Vår adresse

Postadresse
Postboks 75
5327 Hauglandshella

Besøksadresse:
Munkebryggen 1
5004 Bergen

Tlf: +47 92 55 22 55

Epost: post@axnor.no