HMS/K

Axnor AS setter HMS/K på topp. Vi skal unngå skader på mennesker, materiell og miljø, samt være et selskap som skal bidra med løsninger og forbedringer på de områdene vi er involvert i.
 
Vi leverer tjenester iht. følgende standarder:
 
▪ ISO 9001:2015
▪ NORSOK, DNV, Eurocode 
▪ NS 9600-4:2010
 
Axnor AS er en oppstartsbedrift og er i en pågående prosess på kvalifisering av flere standarder.