Om oss

Store skoger, forekomster av malmer og mineraler, variert fiskeririkdom langs kysten og usedvanlig store vannkraftressurser dannet grunnlaget for oppbyggingen av mesteparten av Norges industrier. De fleste virksomhetene har røtter flere hundre år tilbake i tiden. Av ny dato er det oppdagelsen av petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel som gav et grunnlag for vår offshoreindustri.
 
Axnor er et fremoverlent selskap som leverer tjenester til vår unike industri. Vi skal etterleve den gode arbeidskulturen og være med å bidra videre til det  grunnlaget vi har fått fra våre forfedre.