Konstruksjon og design

Har du behov for konstruksjon- og designtjenester kan Axnor hjelpe deg.

Vi har lang erfaring innen konstruksjonsteknikk og vi er godt kjent med regelverker som NORSOK, DNV og Eurocode.

Axnor  tar hele prosessen i fra konsept til ferdig produkt som vi også kan montere ved bruk av tilkomstteknikk.

Med vår kunnskap og våre utvalgte verksteds-leverandører trenger du som kunde kun å forholde deg til en part. Enkelt og greit.

  • 2D/3D tegning
  • Visualisering (video/animasjon og illustrasjoner i høy oppløsning)
  • Isometriske tegninger til brukermanual, bruksanvisning, interface, o.l.
  • Styrkeberegning / designrapport i.h.t NORSOK, DNV, Eurocode