Industri og havbruk

Axnor tar med seg erfaringen fra oljerigger inn til land og ut i oppdrettsnæringen. Vi kan gjennomføre engineering, produksjon og montering på lik linje med vår offshorektivitet. Vi har lang erfaring innen konstruksjonsteknikk og vi er godt kjent med regelverker som NORSOK, DNV og Eurocode.

Med vår kunnskap og våre utvalgte verksteds-leverandører trenger du som kunde kun å forholde deg til en part.