NDT

Axnor Utfører inspeksjonstjenester ved bruk av flere metoder.

NDT

  • Visuell kontroll (VT)
  • Magnetpulvertesting (MT)
  • Penetranttesting (PT)
  • Røntgentesting (RT)
  • Ultralydtesting (UT)
  • Virvelstrømtesting (ET)

FROSIO

  • SVEIS IWT/IWE
  • IWT og IWE tjenester.

Vi innehar kunnskap og ressurser innen sveiseteknikk på IWT- og IWE-nivå.

DROPS

Hendelser klassifisert som «fallende gjenstander» (FG) utgjør en betydelig sikkerhetsutfordring. Undersøkelser har vist at slike utfordringer er knyttet til både arbeidsprosesser, adferd, design og mangelfull sikring av utstyr. Alle aktører må arbeide kontinuerlig med å finne sikrere løsninger og design for å etablere nødvendige barrierer og dermed redusere risikoen for fallende gjenstander. Axnor hjelper deg med inspeksjonene og sikring av potensielle fallende gjenstander.